Vazand Referatul Agentiei Nationale pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu“ nr. 15.114 din 4.10.2017,

in temeiul art. 17 din Legea zootehniei nr. 72/2002, republicata,

in temeiul art. 3 lit. f) din Hotararea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor, cu modificarile ulterioare,

in temeiul Hotararii Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu“, cu modificarile ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

Articolul I

Normele de apreciere a ovinelor si caprinelor de reproductie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 22/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 146 si nr. 146 bis din 15 februarie 2006, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

 1. La articolul 4 alineatul (3), litera a) va avea urmatorul cuprins: a) toate oile/caprele din ferma sa fie individualizate si inregistrate conform sistemului oficial. Ulterior inceperii lucrarilor de control oficial al productiilor, inaintea primei campanii de monta, animalele cuprinse in controlul oficial vor fi obligatoriu marcate prin tatuarea numarului matricol;
 2. La articolul 17, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:

(5) Cu ocazia controlului se verifica daca animalele sunt inmatriculate dupa sistemul oficial si marcate prin tatuarea numarului matricol, datele privind organizarea imperecherilor, evidenta fatarilor, verificarea filiatiei materne/paterne pe baza duratei medii a gestatiei.

 1. La articolul 22, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

Articolul 22 Organizarea inregistrarii

(1) Controlul oficial cuprinde urmatoarele inregistrari:

– identificarea animalelor, conform sistemului oficial, si marcarea acestora prin tatuarea numarului matricol;

– controlul productiei de lapte;

– verificarea controlului productiei de lapte prin inspectia periodica a fermelor;

– organizarea controlului montelor, folosirea registrului de fatare.

 1. La articolul 27, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

(2) Controlul oficial al productiei de carne necesita un sistem de identificare si inregistrare a mieilor care include:

– identificarea animalului, conform sistemului oficial, si marcarea acestuia prin tatuarea numarului matricol;

– data nasterii;

– rasa;

– numarul de ordine al fatarii prin care i s-a dat nastere;

– sexul;

– identificarea parintilor;

– tipul de monta din care a fost obtinut sau tipul de produs (produs din fatare cu un singur produs sau gemelara, embriotransfer);

– identificarea fermei unde a fost nascut.

 1. La articolul 35, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

Articolul 35

(1) Animalele cuprinse in controlul oficial trebuie sa fie individualizate si inregistrate conform sistemului oficial si obligatoriu marcate prin tatuarea numarului matricol, iar numarul matricol sa fie unic pentru fiecare animal si niciodata reutilizat.

 1. La articolul 37, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

Articolul 37 Norme pentru verificarea originii si descendentei

(1) Controlul oficial cuprinde urmatoarele inregistrari:

 1. a) daca animalul montat este corect identificat, conform sistemului oficial, si marcat prin tatuarea numarului matricol;
 2. b) daca masculul care a efectuat monta este corect identificat, conform sistemului oficial, si marcat prin tatuarea numarului matricol;
 3. c) daca data nasterii se incadreaza cu +/– 6% din lungimea medie a gestatiei fata de data montei;
 4. d) daca descendentul animalului montat este corect identificat, conform sistemului oficial, si marcat prin tatuarea numarului matricol;
 5. e) daca masculul care a montat este verificat, fie prin evidentele IA, fie prin evidente din care rezulta ca masculul care a efectuat monta a fost in ferma in ziua montei sau prin declaratia medicului veterinar (de exemplu, in cazul transferului de embrioni).

Articolul II

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,

Petre Daea

Bucuresti, 16 octombrie 2017.

Nr. 332.