Asociatia Judeteana a Crescatorilor de Ovine "Dacia"

      Activitatea de ameliorare la ovine se desfasoara in conformitate cu Legea zootehniei nr. 32 din 16.01.2019 – care reglementeaza cresterea si exploatarea, ameliorarea, reproductia si alimentatia, conservarea resurselor genetice la speciile de animale de interes zootehnic, precum si conservarea patrimoniului zoopastoral. Totodata precizeaza normele si metodele de monitorizare a performantelor, metodele pentru estimarea valorii de ameliorare a animalelor de reproductie de rasa pura la ovine si Normele de apreciere a ovinelor care reglementeaza organizarea si desfasurarea controlului oficial al productiei la ovine, cuprinse in Ordinele MAPDR NR. 20, 21 si 22 din 20.01.2006.

        In activitatea de apreciere zootehnica, de mare importanta este respectarea STANDARDUL ROMAN SR-13502, care se refera la ovinele de reproductie de rasa pura,rasa Turcana, inscrise  in registrul genealogic, sau care sunt eligibile sa fie inscrise si Legea nr.191/2012, pentru aprobarea O.U.G. NR.23/2010, privind identificarea si inregistrarea ovinelor.

        Regulamentul(UE) nr.1012 din 8 iunie 2016 privind conditiile zootehnice si genealogice aplicabile ameliorarii animalelor de reproductie de rasa pura, care stabileste normele zootehnice si genealogice privind comertul si introducerea lor in Uniune; norme pentru recunoasterea societatilor si exploatatiilor de ameliorare si privind aprobarea programelor de ameliorare; drepturile si obligatiile crescatorilor, ale societatii de ameliorare si ale exploatatiilor de ameliorare; norme privind inscrierea animalelor de reproductie in registrul genealogic si registrele zootehnice si privind aceptarea pentru reproductie a animalelor de reproductie si a materialului germinativ provenit de la acestea.

        Regulamentul de organizare si functionare a Registrului Genealogic, care reprezinta totalitatea instructiunilor, normelor si regulilor care stabilesc si asigura ordinea si bunul mers a Registrului Genealogic in aplicarea dispozitiilor legale, reprezentand instrumental de ameliorare genetica a rasei de ovine Turcana.

Legea nr. 32/2019 a Zootehniei