DECIZIA COMISIE TEHNICE R.G. NR. 246/30.06.2020

 

Numitul ANDRESOI DUMITRU, reprezentant legal al Asociatiei Judetene a Crescatorilor de Ovine “DACIA” cu sediul in Municipiul Deva, Bulevardul 22 Decembrie, nr. 235/A, judetul Hunedoara, C.I.F. nr.18460273, in calitate de presedinte, decide:
Art.1. Se infiinteaza Comisia tehnica a Registrului Genealogic a rasei Turcana, ca un organ consultativ de specialitate care analizeaza,avizeaza si prezinta concluzii si recomandari referitoare la activitatea de ameliorare genetica a ovinelor aflate in controlul oficial al productiilor :
– Programul de ameliorare genetica a efectivelor de ovine din controlul oficial al productiilor, afiliate registrului genealogic, in perioada aniilor 2020 – 2027.
– Regulamentul de organizare si functionare a registurlui genealogic .
– Caracterele care fac obiectul selectiei si ponderea acestora in valoarea de ameliorare .
– Tehnica selectiei in fermele de elita si testare si fermele de multiplicare, evidentele zootehnice care se conduc de personalul propriu si care se insusesc de catre controlorii asociatiei in cadrul controlului oficial al productiilor.
– Nominalizarea candidatelor pentru ferma de selectie si testare si nominalizarea candidatelor pentru ferma de multiplicare.
– Nominalizarea fermelor de elita si testare si a fermelor de multiplicare si propunerea spre aprobare de catre A.N.Z.
– Lista activitatilor, inclusive a lucrarilor si tarifelor acestora pentru serviciile prevazute de H.G.nr.1179 din 29.12.2014 .
– Particiarea la elaborarea si adoptarea unor acte normative de reglementare in domeniu, inclusiv cu privire la stimulente pentru crescatori.
– Organizarea si pregatirea de expozitii si targuri la nivel terirorial si la nivel national .
– Organizarea de cursuri de instruire, initiere si formare profesionala, in colaborare cu O.J.Z. si A.N.Z.
– Stabilirea relatiilor directe cu institutii, unitati de profil si organizatii din tara si strainatate in domeniul cresterii si ameliorarii ovinelor.
– Metodologia de testare in vederea omologarii rasei, liniei, hibridului sau noii creatii biologice.
Art.2 .Componenta comisiei :
1.  Neata Gheorghe – Prof. Dr. Ing. Director General Coordonator R.G.
2.  Padean Ioan – Prof. Dr. Ing. Director Adjunct Coordonator R.G.
3.  Gheorghita Ioan Daniel – responsabil pentru eliberarea Certificatelor Zootehnice.
4.  Stoicoi Ioan – Responsabil cu efectuarea supracontrolului si aprecierea ovinelor.
5.  Alionescu Antonieta-Adriana – Responsabil pentru controlul oficial al productiilor .
6.  Bodea Gheorghe Emil – Crescator ovine, asociatia „AJCO Dacia”, jud.Hunedoara.
7.  Dioane Gheorghe – Presedintele asociatiei „Ovis Banatim”, jud.Timis.
8.  Bratu Dumitru – Crescator ovine asociatia „Ovis Banatim”, jud.Timis.
9.  Branga Ioan – Presedintele asociatiei „ACOC Miorita”, jud.Arad.
10. Taban Ioan-Marius – Crescator ovine, asociatia „ACOC Miorita”, jud.Arad.
11. Cherciu Ionela – Controlor productii, asociatia „Novaci”, jud.Gorj.
12. Ilisiu Elena – Dr. Ing. Responsabil C.O.P asociatia „Caprirom Nord Reghin”, jud.Mures.
13. Ilisiu Vasile Calin – Presedinte asociatia „Caprirom Nord Reghin” jud. Mures
14. Morutan Horia – Medic veterinar, Presedintele asociatiei „ACO Alba”, jud.Alba.
15. Udrescu Luiza Georgiana – Vicepresedintele asociatiei „Caprirom”, jud.Dambovita.
16. Popica Sorin Iordan – Presedinte asociatia „AJCO Covasna”, jud.Covasna.
17. Farcas Traian – Presedinte asociatia „AJCOC Cluj”, jud. Cluj.
18. Hapa Adrian Dumitru – Crescator ovine asociatia „AJCOC Cluj”, jud. Cluj.
19.  Sasu Simona – Presedintele asociatiei „Proovis Bacau”, jud. Bacau.
20. Mosinoiu Alina – Crescator ovine asociatia „Proovis Bacau”, jud. Bacau.
21.  Campian Ioan – Presedintele asociatie „ACOC Bistrita”, jud. Bistrita.
22. Andreica Grigore – Crescator ovine ascociatia „ACOC Bistrita”, jud. Bistrita.
23. Ligia Pocol – Presedintele asociatiei „Proovis Maramures”, jud. Maramures.
24. Pop Daniel – Crescator ovine asociatia „Proovis Maramures”, jud. Maramures.
25. Dan Nicolae – Presedintele asociatiei ACO Sasciori, jud. Alba.
Art.3 Secretarul comisiei este d-l Vulc Ioan –Dorin, care convoaca in timp util comisia, complecteaza procesul-verbal a sedintelor si asigura evidenta si pastrarea documentelor referitoare la activitatea comisiei.
Art.4 .Comisia se va intruni ori de cate ori este nevoie, la solicitarea presedintelui asociatiei “DACIA”jud.Hunedoara.

 

PRESEDINTE,
ANDRESOI DUMITRU